ผ้าม่านจีบ ตัดเย็บแบบเข้ารูปห้อง มีบัวกั้นด้านหัวผ้าม่าน