การจัดวางลวดลายผ้าให้สอดคล้องกับลอนทำให้ผ้าม่านเย็บออกมาดูสวย มีความสมดุล