การใช้สูตร 2.5 ทำให้สามารถจัดวางลายผ้าให้สอดคล้องกับลอนผ้าม่าน ให้เย็บออกมาดูสวย