ในการแต่งบ้านที่ดี สีผ้าม่านต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์