การติดผ้าม่านให้สวยควรติดแบบให้ผ้าม่านดูสูงเพื่อให้บ้านดูสูงใหญ่