ผ้าม่านที่มีลอยน้อยๆ อาจทำให้ผ้าม่านขาดความพลิ้วไหว