ผ้าม่านไร้รอยต่อ มีลวดลายต่อเนื่องตลอดผืน การจัดลอนจะง่ายเพราะสามารถจัดตามดีไซน์ผ้า