ผ้าม่านสวยๆมากมาย เย็บเป็นตัวอย่างให้เห็นลวดลาย หน้าร้านมีผ้าโชว์เป็นม้วนๆ