ผ้าหุ้มเบาะ สีเขียวอมฟ้า เย็น สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย