ร้านผ้าม่าน มีผ้าโชว์เป็นม้วนๆ เห็นลวดลายผ้าแบบเต็มๆ