ร้านผ้าม่าน พาหุรัด มีหลากหลายรูปแบบ มีแบบจำหน่ายผ้าม่านสำเร็จรูปและมีแบบรับตัดผ้าม่านตามสั่ง มีแบบขายส่งผ้าม่านยกม้วนและแบบตัดผ้าแบ่งขาย