ผ้าหุ้มเบาะเนื้อกระสอบ พื้นสีครีม หน้ากว้างพิเศษ 2.80 เมตร