ผ้าหุ้มเบาะ เนื้อกระสอบ ทออย่างหนาแน่น สี Earth Tone