ผ้าชนิดไหนสามารถนำมาตัดเย็บผ้าม่านได้?

25 thoughts on “ผ้าชนิดไหนสามารถนำมาตัดเย็บผ้าม่านได้?”

Comments are closed.