ผ้าฉาบปรอท กันแสง 100% กันความร้อน และรังสี UV 100% ไว้ซับข้างหลังผ้าม่าน ห้องมืดสนิท อากาศเย็นสบาย